II edycja Konkursu WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w II EDYCJI KONKURSU WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO oraz WARSZTATACH FILMOWYCH

 

 

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie GPTM, ul.Szwankowskiego 1/24 w Warszawie, zwane dalej organizatorem,

2. Druga edycja konkursu WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO ma formę otwartą, w którym udział jest bezpłatny i dobrowolny

3. Celem konkursu jest:

– pokazanie piękna miasta Warszawy oraz miejsc cennych historycznie, zapoznanie uczestników z sylwetką Eugeniusza Szwankowskiego – Varsavianisty, wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby aktywnego obcowania z kulturą, historią i przyrodą, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, promocja Miast st. Warszawy, rozwijanie wiedzy na temat technik multimedialnych przydatnych przy realizacji projektu, kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł…,motywowanie do twórczej pracy, aktywnego spędzania czasu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci (uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych), młodzież (uczniowie szkól gimnazjalnych) oraz 16+ ( uczniowie szkół ponadgimnazjalnych),

5. Prace będą oceniane według następujących grup wiekowych

a) dzieci (uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych)

b) młodzież (uczniowie szkół gimnazjalnych)

c) 16+

6. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury wg. Następujących kryteriów: wartość artystyczna,zgodność z tematem konkursu, oryginalność spojrzenia, spójność, poprawność pracy, podanie materiałów źródłowych, czytelność, estetyczność i jej atrakcyjność

7. Regulamin dostępny jest na stronie www.sgptm.org.pl, eszwankowski.blogspot.com

8. Każdy uczestnik bądź grupa uczestników może złożyć dowolną ilość prac, w kategoriach:

– etiuda filmowa /ok. 5 minut/

– scenariusz /do 5 kartek/

– jedno ujęcie filmowe / do 5 minut/

9. Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu i adres mailowy autora bądź autorów, tytuł pracy, pełna nazwa szkoły oraz klasa, ewentualnie imię i nazwisko opiekuna.

10. Prace należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej do siedziby Organizatora lub też internetu e-mial.sgptm@tlen.pl. Prace należy dostarczyć do 17 maja 2017 r. Adres : Stowarzyszenie GPTM, ul.Szwankowskiego 1/24,01-318, www.sgptm.org.pl, e-mail.sgptm@tlen.pl, tel.501392436

11. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie narusza praw osób trzecich w tym nie narusza niczyich majątkowych i osobistych praw autorskich.

12. Organizator powołuje Jury do oceny prac konkursowych i wywołania zwycięskich prac. Jury przyzna nagrody rzeczowe.

13. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością Organizatora.

14. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomo 2017 roku, wraz z terminem wręczenia nagród i publicznego pokazu prac. O dacie oraz godzinie wręczenie nagród każdy z uczestników zostanie poinformowany.

15. Uczestnicy konkursu maja prawo do darmowego udziału w jednym z warsztatów filmowych (scenopisarstwo, reżyseria i praca z kamera, montaż – łącznie 66 godziny). Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zebranie grupy min 10 osób, wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie na adres e-mial.sgptm@tlen.pl , tel 501392436. Liczy się kolejność zgłoszeń !!!!!!

Konkurs finansowany ze środków Miasta St Warszawy

Do pobrania:

Zgłoszenie do konkursu Warszawa Szwankowskiego docx

Zgłoszenie do konkursu Warszawa Szwankowskiego pdf

Zgłoszenie warsztaty Warszawa Szwankowskiego docx

Zgłoszenie warsztaty Warszawa Szwankowskiego pdf