Moc strumienia

„Moc strumienia” tj. celebracja 85 rocznicy urodzin Jerzego Grotowskiego — realizacja spektaklu na podstawie poezji Rabindranath Tagore i Karola Wojtyły podczas rezydencji Jayanta Chatterje w Warszawie”. Jayanta Chatterjee młody aktor i reżyser został zaproszony na sześciotygodniowy pobyt w Warszawie pomiędzy 5 sierpnia a 18 września 2018 r. W ramach którego zaprezentuje swój spektakl tańca pt. „Matka”, poprowadzi warsztaty pracy z ciałem pt. „W głąb siebie” i wraz z polskim artystami przygotuje spektakl pt. „Moc strumienia”. Wszystkie zdarzenia będą odbędą się na scenie Studium Teatralnego ul. Lubelska 30/32 w Warszawie

10 sierpnia 2018, g.19.00
performance MATKA / Jayanta Chatterjee/
dokument BAULOWIE / Malgorzata Szyszka, Artur Sochan/
pokaz innych filmów o J. Grotowskim, spotkanie z ekspertami

11 -12 sierpnia 2018
g.10.00 rytuał SANASWATI
g.11-15.00 warsztaty W GŁĄB SIEBIE/ Jayanta Chatterjee/
15 września 2018
performance MOC STRUMIENIA
/ Jayanta Chatterjee, Dorota Porowska, Anna Sash Jędrzejewska, Wojciech Jakubczak, Małgorzata Szyszka/

Organizacja Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych sgptm.org.pl
Projekt współfinansowany przez Miasto st. warszawę

zapisy na warsztaty: Małgorzata Szyszka, e-mail.sgptm@tlen.pl, 501392436

Program do pobrania: MOC STRUMIENIA PROGRAM